Právě se nacházíte na stránce pro nový občanský zákoník. Zákon je platný a lidi se jím budou řídit od ledna 2014. Nový občanský zákoník změní život jak občanům, tak podnikatelům i firmám. Úvod webu je na adrese Občanský zákoník 2014

Občanský zákoník 2014

Nový občanský zákoník od ledna 2014

Pět částí nového občanského zákoníku soustřeďuje více než 3000 paragrafů. Ministerstvo spravedlnosti a tým právních specialistů desítku let pracuje na novém občanském zákoníku, který by měl začít platit od ledna 2014. Současná verze zákona posledním prosincem 2013 úplně zanikne a nahradí ji nový občanský zákoník a doplní zákon o obchodních korporacích.

Připravený a platný nový občanský zákoník sice prožívá politické peklo, ale je více než jisté, že jde o normu, která ovlivní život nás všech velmi brzy.

Podívejte se, jak občanský zákoník před několika měsíci představoval na TK Jiří Pospíšil (další videa):


 

CD Vzory smluv

Cena: 950 Kč
(bez DPH)
1150 Kčvčetně DPH
CD Vzory smluv
S 1900 vzory smluv sestavíte sami, správně a kdykoli jakýkoli právní dokument (§§ a NOZ 2014)

CD Zákony

Cena: 650 Kč
(bez DPH)
787 Kčvčetně DPH
CD Zákony
Všechny zákony na jednom místě a další vybraná legislativa EU. Užitečný a dostupný program.

CD Slovník pojmů

Cena: 450 Kč
(bez DPH)
545 Kčvčetně DPH
CD Slovník pojmů
NOZ a ZOK 2014 přináší nová hesla. Se slovníkem pojmů se v nových kodexech neztratíte

Připravte se na rekodifikaci a používejte vzory smluv
podle nového občanského zákoníku 2014

Pod odkazem najdete přes 1900 vzorů smluv a podání podle nového občanského zákoníku a zákona o obchodních korporacích, přes 2000 formulářů úřadů, tisíce zákonů a vyhlášek, vzory životopisů, předlohy dopisů na CD k okamžitému použití, návody, naučné články a slovníky.Další videa občanského zákoníku


Pozor: Změny pro podnikatele od ledna 2014

Leden 2014 přináší revoluci v pojetí práva pro občany i podnikatele. Jen málo z manažerů firem si uvědomuje, co je v novém roce vlastně čeká, proto lze předpokládat, že dopad chyb způsobených z neznalosti bude často znamenat velmi nepříjemný důsledek.

Pojďme se podívat, co se mění pro podnikatele, firmy a řídící pracovníky s ohledem na dva klíčové zákony (NOZ a ZOK). Problematiku práv a povinností pro přehlednost rozdělíme do tří skupin:

1. Smlouvy společností a podnikatelů:

 • obchodní zastoupení;
 • zprostředkování;
 • střet zájmů;
 • nájem nebytových prostor;
 • krátkodobý nájem;
 • zajištění dluhu;
 • splacení dluhu;
 • zástavy;
 • předávání věcí;
 • odstoupení od smlouvy;
 • plnění a neplnění smluv;
 • zápůjčky a výpůjčky;
 • sankční ujednání a vymáhání;
 • opožděné plnění;
 • odpovědnost z plnění smluv;
 • odpovědnost obecná;
 • práce na zakázku;
 • poškození před dokončením;
 • škody a zničení;
 • formulářové smlouvy;
 • obchodní podmínky;
 • nevýhodná ujednání;
 • ochrana slabší smluvní strany;
 • rušení smluv;
 • zneplatnění smlouvy;
 • změna okolností smlouvy;
 • vznik platné smlouvy;
 • forma smluv;
 • veřejné prohlášení a nabídka;
 • vztahy se spotřebiteli.


 
2. Podnikatelé a společnosti:

 • osobní odpovědnost manažerů;
 • odpovědnost při rozhodování;
 • odměny řídících pracovníků;
 • principy ochrany manažerů;
 • valná hromada a představenstvo;
 • sloučení orgánů (monistický systém);
 • účast zaměstnanců na řízení;
 • vztahy se zaměstnanci;
 • změny v pravidlech u OS a družstev
 • rozšíření družstevních typů;
 • ochrana věřitelů a insolvence;
 • ručení ve společnosti a při podnikání;
 • zánik a rušení společností;
 • podílnictví ve společnostech;
 • kmenové listy a akcie;
 • vztahy mezi společnostmi a řetězení.

 

3. Všeobecné souvislosti:

 • vlastnictví věcí a práv;
 • zhotovení na zakázku a práva;
 • kradená a nalezená věc;
 • pozemky, stavby a právo stavby;
 • věcná břemena a služebnosti;
 • právo k nemovitosti;
 • pojištění majetku a odpovědnosti;
 • náhrady za poškození věci nebo osobnosti;
 • přechod společnosti v rámci dědictví;
 • definice odkazu nebo závěti.Články k novému občanskému zákoníku

Pozor: Změny pro podnikatele od ledna 2014 »

Hlavní změny, které se od ledna 2014 týkají podnikatelů, společností a družstev. Na co se zaměřit, kde jsou změny a jaké je řešení. Je možné všechno nastudovat a přizpůsobit se novým kodexům?

Nové kodexy mění smlouvy a právní principy »

Je česká veřejnost připravena na nové zákony účinné od ledna 2014? Máme pro vás informace z naší redakce ...

Právo na štěstí a svoboda »

Co je právo na štěstí? Co je svoboda? Tato témata nového občanského zákoníku představujeme v následujícím textu ...

Poškození osobnosti a náhrada škody »

Náhrada škody za poškození osobnosti bude řešena primárně peněžním odškodněním, nikoli omluvou, jak jsme byli zvyklí do konce roku 2013. Je to správné, omluva nebyla vždy upřímná. Podívejte se, co škůdce a poškozené čeká v lednu 2014.

Podporu a zastoupení řeší smlouvy »

Jestliže víte, že se nebudete moci za několik měsíců o sebe nebo své záležitosti postarat sami, třeba z důvodu zdravotního stavu, pak si to můžete obstarat pomocí podpory nebo zastoupení členem domácnosti. Je to funkční řešení, které oceníte.

Vzory a smlouvy dle NOZ a ZOK
 

K zákoníku potřebuji:

Nový občanský zákoník a jeho zrození

Jak se rodil nový občanský zákoník?

 • 20.2.2013: Od té doby Politická tahanice a zatýkání poslanců způsobilo, že nejsou k dispozici doprovodné zákony, ale i přesto bude občanský zákoník od ledna zaveden.
 • 20.2.2012: Prezident Václav Klaus podepsal nový občanský zákoník.
 • 25.1.2012: Nový občanský zákoník prošel Senátem, putuje k podpisu Václava Klause.
 • 9.11.2011: Sněmovna schválila nový Občanský zákoník. Ten nyní projedná Senát. Platit by měl po úpravě od 1.1.2014
 • 25.8.2011: Výbor projedná nový občanský zákoník na zasedání v Lipnici nad Sázavou
 • 8.6.2011: Občanský zákoník schválila sněmovna v prvním čtení
 • 18.5.2011: Vláda občanský zákoník schválila ve složení zástupců ODS, TOP09 a Věcí veřejných
 • 11.4.2011: Předložen návrh občanského zákoníku Legislativní radě vlády
 • únor - duben 2011: vypořádání došlých připomínek k zákoníku
 • prosinec 2010: Občanský zákoník rozeslán k 2. připomínkovému řízení
 • leden 2009: Předložení návrhu občanského zákoníku vládě
 • listopad 2008: Jazykový posudek nového zákoníku
 • květen 2008: Občanský zákoník rozeslán do oficiálního připomínkového řízení
 • květen 2007: Občanský zákoník předložen ve své druhé verzi
 • leden 2005: Předložena první verze kodexu Občanský zákoník
 • duben 2001: Věcný záměr občanského zákoníku schválen
 • rok 2000: Věcný záměr pro nový občanský zákoník
NOZ 2014 Více práv Podpora bezpečí Jeden text
Nová terminologie
Copyright © 1999-2014 NovýObčanskýZákoník.Cz Všechna práva vyhrazena.
 • Občanský zákoník převeden do praxe. Vzory smluv a podání podle nových zákonů ...

  Pište smlouvy sami, správně a kdykoliv
  podle nového občanského zákoníku
  a zákona o korporacích …

  více informací1900 vzorů pro všechny osobní, firemní a pracovně právní situace pro rok 2014 …1900 vzorů pro všechny osobní, firemní a pracovně právní situace pro rok 2014 …
 • Občanský zákoník 2014 a další tisíce aktuálních zákonů na jednom místě ...

  Všechny zákony na jednom místě a
  aktualizace 2x týdně / 365 dnů, to
  nabízí jeden z nejlepších produktů
  na trhu za minimální cenu ...

  více informacíKlíčové zákony platné od ledna 2014 na jednom místěKlíčové zákony platné od ledna 2014 na jednom místě
 • Vysvětlené pojmy podle občanského zákoníku 2014. Slovník pojmů …

  Zjistěte opravdový význam termínů
  používaných novým občanským zákoníkem
  ve velkém slovníku pojmů …

  více informacíVelký slovník pojmů podle nového občanského a korporátního práva pro rok 2014 …Velký slovník pojmů podle nového občanského a korporátního práva pro rok 2014 …
Občanský zákoník je jedním z nejdůležitějších zákonů našeho života ...
 
 

Košík

0 Kč

Uživatel

Přihlášený uživatel:
Nejste přihlášen(a).